En ATTRAKTIV erhvervskommune – et DYNAMISK arbejdsmarked

Det skal kunne betale sig at arbejde, at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og tage en uddannelse frem for at være på passiv offentlig forsørgelse. Det er vigtigt at vi gør Hillerød Kommune til en attraktiv erhvervskommune så flere virksomheder etablere sig i kommunen. Vi skal skrue ned for afgifterne så vi er konkurrencedygtige, i forhold til vores nabokommuner, som derved skaber flere lokale arbejdspladser.

Vi skal investere i vækst, fremfor at gøre den offentlige sektor større. Finansieringen af væksten findes allerede i kommunens budgetter – vi skal blot være mere effektive og turde satse på vækst frem for formynderi.

Ønsker vi at trække virksomheder og handlende til bymidten skal vi tilbyde GRATIS PARKERING.

MINE LØFTER TIL DIG:

 • Lavere dækningsafgifter for virksomheder
 • Smidig og ubureaukratisk sagsbehandling
 • Bedre dialog mellem erhvervslivet og kommunen
 • GRATIS parkering
 • Udlicitere flere offentlige opgaver til private aktører

 

Familien er KERNEN i samfundet

Kommunens daginstitutioner skal opprioriteres og vi skal tage hånd om vores børn og deres fremtid. Familien er kernen i samfundet. Derfor skal vi skabe gode og frie rammer for alle familier. Det skal ikke ske med detail lovgivning, men derimod fleksible og rummelige rammer, der imødekommer de behov en moderne familie har. For mig er det alfa omega, at familierne har den frihed og mulighed til selv at vælge livstil og værdier.

MINE LØFTER TIL DIG:

 • Længere åbningstider for den moderne familie
 • Reducere antal af lukkedage
 • Modulafregning og derved lavere takster
 • Høj kvalitet i børnepasningen og dermed flere uddannede pædagoger per barn.
 • Normeringen skal meget bedre i Hillerød kommune end landsgennemsnittet er idag.

 

Sport er NØGLE ordet til sundhed

Hillerød kommune har både størrelsen og mulighederne for at opføre et nyt stadion samt en ny svømmehal. Et nyt Hillerød stadion har mange positive afledte effekter og kan kun gavne vores 16.000 idrætsmedlemmer der er tilknyttet vores idræts foreninger og dyrker aktivt sport eller er med som frivillig på sidelinjen. Det nye Hillerød stadion vil gave flere sportgrene samtidig. En ny tribune som opfylder divisions kravene for Hillerød fodbolds 1. hold kan fortsætte med at spille i divisionen, 2 nye håndboldbaner til Hillerød Håndbold samt en hal til trampolin udøvrene i kommunen.  En ny svømmehal ved siden af allerede igangsatte multihal ved Frederiksborg centret vil sætte Hillerød på Danmarkskortet, da vi har muligheder for at tiltrække store svømmekonkurrencer og atletter til byen og samtidig gavne borgerne med nye svømmefaciliteter. Den nye svømmehal skal være moderne med spa område, opvarmet babybassin til de mindste samt muligheder for genoptræning for handicappet i vandet. I Hillerød ønsker vi i Venstre genindført svømmeundervisning i folkeskolen og derved har vi behov for mere bassintid til vores børn.

Hillerød Kommune er en TeamDanmark kommune som betyder vi har sat standardarne højere for vores idrætsudøvere. Dette skal vi fortsætte med og arbejde mere med de muligheder vi får via TeamDanmark.

MINE LØFTER TIL DIG:

 • Et nyt Hillerød stadion påbegyndt inden for de næste 2 år og færdig gjort indenfor de næste 4 år.
 • En ny svømmehal med SPA område og babybassin til de mindste
 • Sport og idræt skal opprioriteres på budgettet i Hillerød kommune.
 • Vi skal forblive TeamDanmark kommune de næste 4 år.