Grøn Klimakommune

En GRØN klimakommune – med BALANCERET klimainvesteringer

Klimaforandringerne påvirker os allerede, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en klimalov, hvor vi sætter et mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det langsigtede mål er, at Danmark skal være helt klimaneutral i senest 2050. For at nå det mål skal vi lave en omfattende omstilling af vores samfund.

Derfor arbejder Venstre for mere grøn energi og transport, en klimavenlig omstilling af landbruget og en grønnere bygnings masse.

Vi skal dog sikre, at omstillingen sker på en ordentlig måde. Det er nemlig ikke lige meget, hvordan vi griber det an. Venstre vil en markeds drevet grøn omstilling, hvor vi giver vores virksomheder gode rammer for at udvikle sig.

Når venstrefløjen taler om den grønne omstilling, bliver dansk erhvervsliv fremstillet som fjenden. Vi mener, at vi skal se vores virksomheder som en del af løsningen, så vi kan skabe flere danske arbejdspladser samtidig med, at vi udvikler nye grønne løsninger, der kan eksporteres internationalt. Ved at føre en ansvarlig økonomisk politik, og ved at sikre et skatte- og afgiftssystem, der giver incitamenter til at omstille sig, kan vi skubbe på for en ambitiøs og markeds drevet grøn omstilling.

Danmark har et kæmpe potentiale, når det kommer til den grønne omstilling. Hvis vi sikrer en klog og markeds drevet grøn omstilling, hvor vi ser virksomhederne som medspillere, så kan den grønne omstilling blive århundredes erhvervs mulighed for virksomheder i hele landet. Alt fra det lille landbrug, produktionsvirksomheden, den store teknologivirksomhed og den lille selvstændige.

.

MINE LØFTER TIL DIG:

  • Flere energi renoveringer på alle kommunale bygninger
  • Fossil frie bybusser
  • Energi rigtige indkøb i hele den kommunale organisation
  • Flere EL-ladestandere til private i kommunen
  • Investere i solceller som kan opsættes på kommunens bygninger samt etablere en solcellepark
  • 100% Fossilfri  inden 2050